ANSØGNING OM KARAMELLER TIL EVENT

Hvad støtter vi

Karamel Kompagniet støtter op om det lokale, bornholmske idræts- og kulturliv.

Hvad støtter vi med

Som udgangspunkt giver Karamel Kompagniet kun donationer i form af karameller til præmier eller lign.

Udvælgelsesprocessen

I vores event-udvalg tager vi hver måned stilling til hvilke formål vi støtter. Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi vurdere den på næstkommende udvalgsmøde. Herefter vil du modtage et skriftligt svar inden for 1 uge. Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til mail@gl.karamelkompagniet.dk.

Hvordan søges der

Hvis du/I ønsker at ansøge Karamel Kompagniet om karameller til et event, skal du/I sende en e-mail til mail@gl.karamelkompagniet.dk. Det er et krav, at ansøgeren beskriver, hvorfor Karamel Kompagniet netop skal støtte dig/jer og hvilke muligheder du/I har for at vise, at vi er jeres sponsor.

 

For at komme i betragtning til et sponsorat oplyses nedenstående:

 • Navn på ansøger
 • Kontaktperson navn
 • Kontaktperson e-mail
 • Kontaktperson telefon
 • Beskrivelse af arrangementet
  • Hvornår foregår arrangementet
  • Hvor afholdes arrangementet
  • Hvem er målgruppen
 • Hvad kan I tilbyde af synlighed
 • Hvilke forventninger har I

Betingelser

Link på hjemmeside til Karamel Kompagniet.

Synligt logo ved begivenheden, der søges støtte til.

Aftalen

Alle aftaler er tidsbegrænsede og fastlagte. De skal bekræftes skriftligt for at være gyldige. Karamel Kompagniet kan aldrig drages til ansvar eller på anden måde gøres til genstand for erstatning i forbindelse med en sponsoraftale. Karamel Kompagniet kan opsige aftalen med 30 dages varsel, eller hvis betingelserne, som beskrevet ovenfor, ikke opfyldes.

 

 

I 2017 støttede vi

 

Østerlars Borgerforening

Rønne Svømmeklub

Gudhjem Børnehave

4H Bornholm

Hasle/Rutsker pensionistforening

Østerlars og Gudhjem pensionisterne

Vestermarie køre/ride forening

Bornholms Landboungdom

Island Explorer

Stafet for livet

Østerlars Sport

Stavehøl løbet

Etape Bornholm

Softice løbet